The History of Sound at the Movies technology sound effects

by countryHGFhjjhโปรดพิจารณาสนับสนุนเราใน Patreon: เข้าร่วมหลักสูตร Filmmaker IQ เต็มรูปแบบเกี่ยวกับ History of Sound ในภาพยนตร์ที่มีซอสและเนื้อหาพิเศษที่: การรวมเสียงในภาพยนตร์เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ทั้งหมด ดำดิ่งสู่การทดลองช่วงแรกๆ ของ Edison ที่พยายามรวมเสียงจากการเริ่มต้นของภาพยนตร์ ผ่านการทดลองในต้นปี 1920 นักร้องแจ๊สและอุตสาหกรรมเสียงยกเครื่อง และสุดท้ายคือเทคโนโลยีเสียงรอบทิศทางแบบหลายช่องสัญญาณและเทคโนโลยีเสียงภาพยนตร์สมัยใหม่ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบหน้าคำถามของเราที่ Filmmaker IQ:

Images related to the topic technology sound effects

The History of Sound at the Movies

The History of Sound at the Movies

Search related to the topic The History of Sound at the Movies

#History #Sound #Movies
The History of Sound at the Movies
technology sound effects
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  7D technology in JAPAN 7d technology

You may also like

38 comments

stanley best 17/10/2021 - 12:39 AM

The final step came with the HFF movie Polyester, which had smell. Audiences received a smell card.

Reply
Moon Bear 17/10/2021 - 12:39 AM

Mr. D.W. Griffith looks something like Bing Crosby.
Too bad Amadeus which came out in 1984 missed the big sound improvement in 86. That movie still blew me away anyway!

Reply
NGXTHLNG 17/10/2021 - 12:39 AM

Hi, it's a cool video, i wanna watch it with subtitle,but it's not sync with video, can you handle it?

Reply
William Snyder 17/10/2021 - 12:39 AM

Outstanding! This might be the best explanationof what makes movies great entertainment.

Reply
katherin guatibonza 17/10/2021 - 12:39 AM

hello, I love the video is really interesting to learn some new things and the way that you explain is perfect for me, this was funny because I am a bilingual person and my dad can't speak English well, so I activate the subtitles and my Dad was really confused because the subtitles don't match with nothing form the video and we can't stop laughing about that.
so later I try to explain everything to him in the correct way.
but this no matters because you make me have a good time.

Reply
Dream The Minecraft Cheater 17/10/2021 - 12:39 AM Reply
Lordkey51 17/10/2021 - 12:39 AM

Where. E e e e e e e. E e eebsndnnd

Reply
Legrochá 17/10/2021 - 12:39 AM

I love what you say at the end

Reply
Taylor 17/10/2021 - 12:39 AM

Hey uhh your captions aren't matching up…..

Reply
Eric Bogle 17/10/2021 - 12:39 AM

You forgot to mention Alan Blumlein who pioneered stereo sound for movies as far back as 1935.

Reply
A Prakash 17/10/2021 - 12:39 AM

Great video guys ….

Reply
Moe 17/10/2021 - 12:39 AM

Lowe was the parent company of MGM. It did not 'become' MGM.

Reply
Jean-Francois Boydens 17/10/2021 - 12:39 AM

Thank you for this video. But I still have one question. I didn't found the answer on the net yet…. Maybe you know it… When was the first transonic screen invented?

Reply
Steve Radanovich 17/10/2021 - 12:39 AM

Edison didn't invent shit, he was a businessman and paid people to invent and took the credit. Tesla was a real nventor.

Reply
GermanShepherd1983 17/10/2021 - 12:39 AM

I heard once that Jack Warner said in the very early days of sound "Who the hell wants to hear actors talk?". Oops.

Reply
Charllee Dodson 17/10/2021 - 12:39 AM

I heard the THX as soon as I saw the logo on the screen. I still remember my skull rattling when my brother would hook up the subwoofer to watch a movie.

Reply
The Raul Guerrero G 17/10/2021 - 12:39 AM

I love surround sound so much!

Reply
David LoganSr 17/10/2021 - 12:39 AM

The Best documentary on the subject and Yes, I have watched them all!

Reply
Mr. Pete Channel is 100 away 2 the big time! 17/10/2021 - 12:39 AM

Wow. The first sound picture was 2 stout men dancing. Edison was very woke long before being woke was cool.

Reply
Sergio Val 17/10/2021 - 12:39 AM

outstanding

Reply
BlackEyes Media Company 17/10/2021 - 12:39 AM

Amazing. I loveeeee this channel. Can we have more

Reply
Art Razel 17/10/2021 - 12:39 AM

It's been a whole day watching your videos… didn't realize I used whole day.. Not sure if I continue , hahaha, but thank you very much, your passion stands out. wow surprising it's 2014 video…. ;;

Reply
schmoab 17/10/2021 - 12:39 AM

Sound effects in YouTube videos are like nails on a chalkboard. Or chalk on a chalkboard.

Reply
Bulldog TV 17/10/2021 - 12:39 AM

Great informative video, I teach video production and showed this to my classes for our intro to sound unit!

Reply
Alex Morris 17/10/2021 - 12:39 AM

im here because of school

Reply
Lukas Steinbrink 17/10/2021 - 12:39 AM

Very interesting. Greetings from Germany 😉

Reply
Rachit Sah 17/10/2021 - 12:39 AM

Lol you put the wrong poster for "A Star is Born" at 25:52. You put the poster for Judy Garland's 1954 version instead of Barbara Streisand's 1976 version.

Reply
DrAlbert Pakin 17/10/2021 - 12:39 AM

I love your videos, I have been using them in music class for my middle school students very well put together.

Reply
Roelof van der Merwe 17/10/2021 - 12:39 AM

A great lesso. You are amazing at keepung me focussed and keeping the spark there

Reply
Landrew0 17/10/2021 - 12:39 AM

The captions go astray about halfway through.

Reply
Yassin Yassin 17/10/2021 - 12:39 AM

Passion in the video. I'll never look at sound the same way again.

Reply
Rob Friedrich 17/10/2021 - 12:39 AM

First, this should be an answer to someone making a joke about the first sound film test.
After almost writing, I was looking for an example and Google wasn't anything than my friend, thought, I would mean "Master".
When I suddenly found, my started commentary was gone, the commentary I want to reply, is also gone or hidden or so.
Ok, this way.
Before electronic amplification the only possible way to do sound film was to use pre-recorded music and that the singer songs along. The "microphone" would have been too large and has to be too close, as seen in the Dixon test film.
A good example is this: https://youtu.be/cSJ90Flr-t4

Reply
Rob Friedrich 17/10/2021 - 12:39 AM

Laurel and Hardy used title cards to improve the humor and the same way they used sound.
Chaplin liked in sound film, that the music is in every theater the same, but want to keep the "silent movie style". He said, when the "Tramp" speaks, it will be the last movie with the "Tramp". And so "The Great Dictator" was the last appearance of the "Tramp".
Later, Chaplin made also jokes about widescreen film.

Reply
Rutgher Jousma 17/10/2021 - 12:39 AM

I'm incredibly happy to find this channel. I've been working in cg for 10 years now, and have learned a lot from your video's! Keep up the good work!

Reply
Sinan Imre 17/10/2021 - 12:39 AM

Boy I just discovered your channel. Am I going to bingewatch everything ? YES SIR !

Reply
Gleb Kolotov 17/10/2021 - 12:39 AM

Jesus, I'm going through your videos and you have gone through an entire college course. BRAVO! I am not sure if people like you understand how much you are having an impact on the popularisation and accessibility to knowledge. When Aronofsky said that the Internet is more than enough for you to learn about filmmaking and then put it into practice, I understand what he had meant. A low bow from everyone for your work!

Reply
Dennis Vance 17/10/2021 - 12:39 AM

Short animated images and sound presentations for individual viewing? An unlikely notion.

Reply
Nvt Kaczszon 17/10/2021 - 12:39 AM

ok, so what is kinetophone in the real?

Reply

Leave a Comment