Home » Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology) financial deepmind

Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology) financial deepmindTobias Preis เป็นรองศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์และการเงินที่ Warwick Business School งานวิจัยล่าสุดของเขามีเป้าหมายที่จะดำเนินการทดลองขนาดใหญ่ในระบบสังคมและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนโดยใช้ประโยชน์จากปริมาณข้อมูลที่สร้างขึ้นจากการโต้ตอบกับเทคโนโลยีของเรา Preis ได้รับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎีจาก Johannes Gutenberg University of Mainz ในปี 2010 และศึกษาพื้นฐานสหวิทยาการในสาขาฟิสิกส์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขาได้ประพันธ์สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 30 ฉบับ ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์ของตลาดการเงิน และทำหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์วารสารชั้นนำระดับนานาชาติมากกว่า 15 แห่ง Preis ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากร่องรอยทางดิจิทัลออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยจิตวิญญาณของแนวคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ TEDx เป็นโปรแกรมของกิจกรรมในท้องถิ่นที่จัดด้วยตนเอง ซึ่งนำผู้คนมารวมกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่เหมือน TED ที่งาน TEDx วิดีโอ TEDTalks และผู้บรรยายสดจะรวมตัวกันเพื่อจุดประกายการสนทนาและการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งในกลุ่มเล็กๆ กิจกรรมในท้องถิ่นที่จัดด้วยตนเองเหล่านี้มีตราสินค้า TEDx โดยที่ x = จัดงาน TED อย่างอิสระ TED Conference ให้คำแนะนำทั่วไปสำหรับโปรแกรม TEDx แต่งาน TEDx แต่ละงานมีการจัดการด้วยตนเอง* (*อยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับบางประการ)

Images related to the topic financial deepmind

Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology)

Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology)

Search related to the topic Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology)

#Google #predict #stock #market #Tobias #Preis #TEDxWarwickSalon #Technology
Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology)
financial deepmind
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

36 thoughts on “Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology) financial deepmind”

 1. Cheers for the Video! Forgive me for the intrusion, I would appreciate your thoughts. Have you considered – Sanames Stockify Scripophily (do a search on google)? It is an awesome exclusive guide for discovering the best options trading technique minus the normal expense. Ive heard some awesome things about it and my work colleague at last got cool success with it.

 2. I'm a profitable trader since years back and I can tell you that this is not the way to be profitable in trading. This is so manipulative. Please take TedxTalks with a pinch of salt. The ones who are speaking the truth sometimes gets banned on their platform. It happened for Graham Hancock and others. Go and watch another video and don't waste your time!

 3. His final conclusion "it might be possible to predict market behaviour" ie. he's never tested his theory, what a waste of 16mins 49 seconds of my life then.

 4. There is a huge problem with this study: The hindsight bias of knowing that debt was the cause of the crash and the extent to which debt was a problem in 08. Effectively what this is doing is shorting the dow in 08 and going long other times. I would be interested how this algorithm preforms from 09 -12 vs the dow. Rather than just seeing how it shorts 08 when everyone is googling debt. Or for comparison maybe choose to test on 98 – 2006 – at least this would control for a crash not completely based around debt. In reality this strategy is just telling us something we already know – there was a debt crisis in 2008.

 5. A simple multiple linear regression problem with searched keywords being used as one variable in the regression equation. What's the big deal ? The video could be of not more than 5 mins to explain this.

 6. This is a very primitive means of predicting the market, manually putting in words and seeing what the result is. Put a supercomputer to the task with all the information at hand, and allow it operate beyond just individual word searches and find correlations between multiple words/phrases and market movements and allow it the freedom to learn how to best respond to these things to maximize profits and you'll be rich. I wouldn't be surprised if people are already secretly doing this.

 7. This was great, thanks, I've been looking for "how to forecast stock prices" for a while now, and I think this has helped. Ever heard of – Sanames Stockify Scripophily – (do a search on google ) ? Ive heard some pretty good things about it and my mate got excellent success with it.

 8. Yes, of course Warwick, you can predict radical uncertainty, unexpected shock, and human irrationality with past data. The formula is y^ = b0+b1x(t-1)+(please go back to YouTube analytics + focus on the next viral video)

 9. I did my final year academic project on Financial predication using artificial neural network(ANN) . In this project we applied Functional Link ANN( FLANN),having different expansion for the prediction of two different indices. We collected some old data from BSE and feed it into the network. The learning process was repeated over 3000 times and the entire simulation was done on Mat lab software.

 10. only stupid poeple wants to get rich. the wise poeple are already rich. i see most poeple commenting this have got the focus on the money and not on information presententet. Remember that wisdom gives you a great well paid job wich makes you financialy happy… or unhapppy.. it depends on how you decide to use the money you earn and how adicted you are to having money. Using the google information to get welthy requires that you can handle the huge information amount and no human can handle it all on it´s own. this means it is only usefull for machines in now a days. for that reason we got neural networks and work on making computeres faster and faster wich can help making decissions based on big information… but in the end… it does not work if poeple like me are idiots at programming those networks. the interresting thing in this conferrence is that the information needed is out there , but it needs to get treated the right way. computeres are already trading with this inforrmation…. so the real questiuons is just….should private poeple try to beat computers or not…. i know that computers are so much smarter tahn the human so my answer is NO. spend your money on living instead and take a real job you can control. Let the smart guys beat you as they always will. 😉

 11. Predict the stock market? Technology? Associate Professor of Behavioural Science & Finance? OK, scientific research IS (or at least MAY BE) useful for performance (a good example is Renaissance Technologies). But finally it is the track record, what matters. That's why my motto: show me your track record first and if it is impressive and you are so generous that you disclose something about your strategy, I will capture every word of yours.
  But if you don't have a track record, sorry, you can talk whatever you want, no interest from my side!

 12. Well yeah… I play poker online and I can tell ALLL about what people will do. I starting with the choice of their picture and then go to what details are in the picture. I can tell so much about them that I win the games if I stay. Sometimes I get bored and get out of the game. PEOPLE ARE SO PREDICTABLE. ALLLLL PEOPLE. ALLL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *