Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology) financial deepmind

by countryHGFhjjhTobias Preis เป็นรองศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์และการเงินที่ Warwick Business School งานวิจัยล่าสุดของเขามีเป้าหมายที่จะดำเนินการทดลองขนาดใหญ่ในระบบสังคมและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนโดยใช้ประโยชน์จากปริมาณข้อมูลที่สร้างขึ้นจากการโต้ตอบกับเทคโนโลยีของเรา Preis ได้รับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎีจาก Johannes Gutenberg University of Mainz ในปี 2010 และศึกษาพื้นฐานสหวิทยาการในสาขาฟิสิกส์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขาได้ประพันธ์สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 30 ฉบับ ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์ของตลาดการเงิน และทำหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์วารสารชั้นนำระดับนานาชาติมากกว่า 15 แห่ง Preis ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากร่องรอยทางดิจิทัลออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยจิตวิญญาณของแนวคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ TEDx เป็นโปรแกรมของกิจกรรมในท้องถิ่นที่จัดด้วยตนเอง ซึ่งนำผู้คนมารวมกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่เหมือน TED ที่งาน TEDx วิดีโอ TEDTalks และผู้บรรยายสดจะรวมตัวกันเพื่อจุดประกายการสนทนาและการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งในกลุ่มเล็กๆ กิจกรรมในท้องถิ่นที่จัดด้วยตนเองเหล่านี้มีตราสินค้า TEDx โดยที่ x = จัดงาน TED อย่างอิสระ TED Conference ให้คำแนะนำทั่วไปสำหรับโปรแกรม TEDx แต่งาน TEDx แต่ละงานมีการจัดการด้วยตนเอง* (*อยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับบางประการ)

Images related to the topic financial deepmind

Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology)

Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology)

Search related to the topic Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology)

#Google #predict #stock #market #Tobias #Preis #TEDxWarwickSalon #Technology
Can Google predict the stock market? Tobias Preis at TEDxWarwickSalon (Technology)
financial deepmind
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  TEK 4.10E Financial Institutions financial institutions

You may also like

36 comments

Madhav Mavalankar 10/10/2021 - 3:01 PM

Good study and excellent correlative changes in stock index.
Financial relevance index is very powerful tool to predict market.
Madhav Mavalankar

Reply
Subhash Kumar 10/10/2021 - 3:01 PM

Vat

Reply
Who Dat 10/10/2021 - 3:01 PM

Definitely speed it up. He talks like everything he is saying is mind blowing so he needs to talk slow so we can understand

Reply
SHIVANSH VISHWAKARMA 10/10/2021 - 3:01 PM

watching it in 2021

Reply
md mamun 10/10/2021 - 3:01 PM

Cheers for the Video! Forgive me for the intrusion, I would appreciate your thoughts. Have you considered – Sanames Stockify Scripophily (do a search on google)? It is an awesome exclusive guide for discovering the best options trading technique minus the normal expense. Ive heard some awesome things about it and my work colleague at last got cool success with it.

Reply
HumbleWhale 10/10/2021 - 3:01 PM

This is pseudoscience

Reply
Tim Vincent 10/10/2021 - 3:01 PM

I'm a profitable trader since years back and I can tell you that this is not the way to be profitable in trading. This is so manipulative. Please take TedxTalks with a pinch of salt. The ones who are speaking the truth sometimes gets banned on their platform. It happened for Graham Hancock and others. Go and watch another video and don't waste your time!

Reply
White Wolf 10/10/2021 - 3:01 PM

His final conclusion "it might be possible to predict market behaviour" ie. he's never tested his theory, what a waste of 16mins 49 seconds of my life then.

Reply
lombardo141 10/10/2021 - 3:01 PM

Does not work like this anymore….

Reply
esuus 10/10/2021 - 3:01 PM

He's not giving a TED talk, he's giving a lecture. This means he didn't get good coaching. Plus awful audio. Who organized this?

Reply
Patricia Warren 10/10/2021 - 3:01 PM

Shut this off!

Reply
Adjag2 10/10/2021 - 3:01 PM

Thank god for YouTube x2 speed option I think in this case x5 is needed

Reply
Alex Leighton 10/10/2021 - 3:01 PM

There is a huge problem with this study: The hindsight bias of knowing that debt was the cause of the crash and the extent to which debt was a problem in 08. Effectively what this is doing is shorting the dow in 08 and going long other times. I would be interested how this algorithm preforms from 09 -12 vs the dow. Rather than just seeing how it shorts 08 when everyone is googling debt. Or for comparison maybe choose to test on 98 – 2006 – at least this would control for a crash not completely based around debt. In reality this strategy is just telling us something we already know – there was a debt crisis in 2008.

Reply
Bhaskar Tripathi 10/10/2021 - 3:01 PM

A simple multiple linear regression problem with searched keywords being used as one variable in the regression equation. What's the big deal ? The video could be of not more than 5 mins to explain this.

Reply
• Riftis • 10/10/2021 - 3:01 PM

This is a very primitive means of predicting the market, manually putting in words and seeing what the result is. Put a supercomputer to the task with all the information at hand, and allow it operate beyond just individual word searches and find correlations between multiple words/phrases and market movements and allow it the freedom to learn how to best respond to these things to maximize profits and you'll be rich. I wouldn't be surprised if people are already secretly doing this.

Reply
Joshua Smith 10/10/2021 - 3:01 PM

At 1.5x speed this is still too slow…

Reply
GlobeTravel 10/10/2021 - 3:01 PM

Never thought that Akshay Khanna would be knowing so much about financial markets.

Reply
Cesar Romo 10/10/2021 - 3:01 PM

Speed up by 1.25-1.5 if you don't want to lose your attention span and still get the information

Reply
Pedro 10/10/2021 - 3:01 PM

This was great, thanks, I've been looking for "how to forecast stock prices" for a while now, and I think this has helped. Ever heard of – Sanames Stockify Scripophily – (do a search on google ) ? Ive heard some pretty good things about it and my mate got excellent success with it.

Reply
washfi 10/10/2021 - 3:01 PM

he s selling….nobody can pricdict the stock market crases….he is selling his materials big data

Reply
Patel Vidhu 10/10/2021 - 3:01 PM

There are many sign of bull market beginning and bear market beginning. Google knows them and sometimes it shows people.

Reply
kuzmanovic2D 10/10/2021 - 3:01 PM

saiboT | Tobias

Reply
Ahmed Ahmed 10/10/2021 - 3:01 PM

Use 1.5x speed.

Reply
Rd G 10/10/2021 - 3:01 PM

This sounds like a school project

Reply
Officer Gregory Stevens 10/10/2021 - 3:01 PM

All of this stuff helps influence the markets maybe even more than they can predict them..

Reply
Chung Lee 10/10/2021 - 3:01 PM

Boring

Reply
Stan G 10/10/2021 - 3:01 PM

Yes, of course Warwick, you can predict radical uncertainty, unexpected shock, and human irrationality with past data. The formula is y^ = b0+b1x(t-1)+(please go back to YouTube analytics + focus on the next viral video)

Reply
saurav kumar 10/10/2021 - 3:01 PM

I did my final year academic project on Financial predication using artificial neural network(ANN) . In this project we applied Functional Link ANN( FLANN),having different expansion for the prediction of two different indices. We collected some old data from BSE and feed it into the network. The learning process was repeated over 3000 times and the entire simulation was done on Mat lab software.

Reply
Glenn møller 10/10/2021 - 3:01 PM

only stupid poeple wants to get rich. the wise poeple are already rich. i see most poeple commenting this have got the focus on the money and not on information presententet. Remember that wisdom gives you a great well paid job wich makes you financialy happy… or unhapppy.. it depends on how you decide to use the money you earn and how adicted you are to having money. Using the google information to get welthy requires that you can handle the huge information amount and no human can handle it all on it´s own. this means it is only usefull for machines in now a days. for that reason we got neural networks and work on making computeres faster and faster wich can help making decissions based on big information… but in the end… it does not work if poeple like me are idiots at programming those networks. the interresting thing in this conferrence is that the information needed is out there , but it needs to get treated the right way. computeres are already trading with this inforrmation…. so the real questiuons is just….should private poeple try to beat computers or not…. i know that computers are so much smarter tahn the human so my answer is NO. spend your money on living instead and take a real job you can control. Let the smart guys beat you as they always will. 😉

Reply
letYourMoneyGrow.com 10/10/2021 - 3:01 PM

Predict the stock market? Technology? Associate Professor of Behavioural Science & Finance? OK, scientific research IS (or at least MAY BE) useful for performance (a good example is Renaissance Technologies). But finally it is the track record, what matters. That's why my motto: show me your track record first and if it is impressive and you are so generous that you disclose something about your strategy, I will capture every word of yours.
But if you don't have a track record, sorry, you can talk whatever you want, no interest from my side!

Reply
Cityj0hn 10/10/2021 - 3:01 PM

holy damn this guy is boring.

Reply
Mark Williams 10/10/2021 - 3:01 PM

If you want to win over 85% of your trades and make over 200 dollars/day trading options online then go here: HootStocks. com

Reply
Benjamin Xiong 10/10/2021 - 3:01 PM

There are probably a lot of useful information here but my attention span won't even last 5 seconds without getting lost or bored of him.

Reply
Felix RG 10/10/2021 - 3:01 PM

Have you ever seen a stock trader with a lot of hair after the 35-40s?

Reply
Dayal 10/10/2021 - 3:01 PM

system will not work if everybody knows

Reply
Carl George 10/10/2021 - 3:01 PM

Well yeah… I play poker online and I can tell ALLL about what people will do. I starting with the choice of their picture and then go to what details are in the picture. I can tell so much about them that I win the games if I stay. Sometimes I get bored and get out of the game. PEOPLE ARE SO PREDICTABLE. ALLLLL PEOPLE. ALLL

Reply

Leave a Comment