The psychology of digital marketing. Rory Sutherland, Ogilvy digital marketing

by countryHGFhjjhดูวิดีโอแบบเต็มพร้อมสไลด์การนำเสนอได้ที่นี่: ในคำปราศรัยสำคัญของเขาที่ CMO Insight Summit ของเรา Rory Sutherland จาก Ogilvy & Mather อธิบายว่าทำไม “ความเข้าใจทางจิตวิทยาจึงมีค่าเท่ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี” GDS Group จัดการประชุมระดับนานาชาติและการประชุมสุดยอดที่รวบรวมความคิดที่ดีที่สุดจากภาคธุรกิจต่างๆ ดูผลงานกิจกรรมของเราหรือดูเนื้อหาอื่น ๆ ของเราในอุตสาหกรรมการตลาดโดยไปที่: สมัครรับข้อมูลจากช่อง YouTube ของเราสำหรับไฮไลท์จากวิทยากรหลักของเราเช่นนี้ทุกสัปดาห์:

Images related to the topic digital marketing

The psychology of digital marketing. Rory Sutherland, Ogilvy

The psychology of digital marketing. Rory Sutherland, Ogilvy

Search related to the topic The psychology of digital marketing. Rory Sutherland, Ogilvy

#psychology #digital #marketing #Rory #Sutherland #Ogilvy
The psychology of digital marketing. Rory Sutherland, Ogilvy
digital marketing
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Class 12 Board Exam | Topper's Interview - 99.6% (Humanities) | Pro-Insights with Aman | #6 digital marketing aman dhattarwal

You may also like

45 comments

Baylee Bohannon 10/10/2021 - 7:34 PM

Out of the box thinkers run the world

Reply
Devansh: Machine Learning Made Simple 10/10/2021 - 7:34 PM

great talk

Reply
Sole Intern 10/10/2021 - 7:34 PM

Rory makes marketing very engaging therefore he lives his teachings

Reply
Zipper 10/10/2021 - 7:34 PM

My cat put this on lol

Reply
claude cote 10/10/2021 - 7:34 PM

Anyone know of another recording of this by a person who knows how to run a camera so that we can actually see all of his slides?

Reply
Gary K 10/10/2021 - 7:34 PM

Been lucky enough to hear Rory speak, always entertaining and extremely inisightful, very clever guy

Reply
Cee Bee 10/10/2021 - 7:34 PM

Man, this guy is good. He’s somehow convinced me I want an air fryer.

Reply
Natasha Kuzmanovic 10/10/2021 - 7:34 PM

The last ingredient listed on a whatever product is with a least concentration in that product, not because people would believe it has a magic healing properties.
It’s amazing how much marketing “experts” are actually bulshiting and/or lack knowledge. My university professors were just the same.
They really need to get their shit together. This way they look stupid and deceptive.

Basically when they are met with hard core science as chemistry for example, all they are talking about suddenly becomes a product of their imaginary world they are trying to sell.

On the other note, I salute this gentleman’s wit. Judging by the comments he’s very successful marketer. Accomplished to sell you his so interesting yet inaccurate story with utmost ease. Brilliant.

Reply
Halodroid Z 10/10/2021 - 7:34 PM

Glad to finally run into someone I agree with. Hoping to get to this level sooner than later

Reply
Nejc Ribič 10/10/2021 - 7:34 PM

Honestly, the most satisfying video ever! Not for a minute I got bored!

Reply
Frank Franklin 10/10/2021 - 7:34 PM

Mistake number one: basing everything on evolutionary psychology. Aside from that, this man is clearly a genius and has level 1 billion charisma. Awesome talk!

Reply
REYSTARR 10/10/2021 - 7:34 PM

They done let the GDs in the summit I see

Reply
S K 10/10/2021 - 7:34 PM

This was so good. Thanks.

Reply
Anthony Santoro 10/10/2021 - 7:34 PM

2) @47:38 whats terrifying is that the governments job is to make life objectively better for its citizens, and they've managed to convince themselves and each other that a subjective improvement is just as acceptable. FFS if you're going to be in this role, to make decisions that have an astonishing impact on the whole of society, then think about the consequences of applied psychology on the overall health of that society. In psychological terms, what Rory is advocating for in this instance is rule by order of psychopathy. people want hours of their lives back. they want to spend those 2-4 hours a day traveling with their families. cognitive suppression doesn't make that problem doesn't go away. over the long term, people will begin to internalize those emotions which are being suppressed by a sense of short term gratification, and that's going to result in profound effects.

Reply
Anthony Santoro 10/10/2021 - 7:34 PM

man, I appreciate the work but there are jus so many BAD assumptions to unpack here, that lead to horrible business decisions..
1) @46:27 absolutely no one wants to spend a vacation day waiting for the cable guy… I mean, wow, the lapse of judgement there is daunting.

Reply
Ray Faiz 10/10/2021 - 7:34 PM

He is just brilliant! thanks for sharing this presentation

Reply
WBT Agency 10/10/2021 - 7:34 PM

We believe that this talk is a must-heard.

Reply
Dylan Harrington 10/10/2021 - 7:34 PM

I just completed a Bachelors in Digital Marketing yet this remains the most profound lecture on digital marketing I’ve ever heard.

Reply
Shane Duggan 10/10/2021 - 7:34 PM

The camera operator was useless. IT'S A PRESENTATION YOU DOLT

Reply
Small Business Marketing Coach 10/10/2021 - 7:34 PM

Speaker was excellent. Cameraman was a sleepwalking idiot.

Reply
MIKE VON BACH 10/10/2021 - 7:34 PM

I found this old video from 1958. Called (trackdown the end of the world) it is worth a watch believe me. it's about trump they use his name.

Reply
Brandy 10/10/2021 - 7:34 PM

My grandma was in marketing all her life with no degree and now I’m in the same boat. I did take a behavioral economics and group/work place psychology class, but I don’t have a degree and this was only 2 semesters in time. I do really well at my job but I’m about 30 minutes in and he for real just blew my mind a bit with her point of perspective.

Reply
Karolis Grabauskas 10/10/2021 - 7:34 PM

Well done Sir!

Reply
jason shugart 10/10/2021 - 7:34 PM

"Change the perspective you look at the problem from"

Reply
Don Tump 10/10/2021 - 7:34 PM

this guy giving a ted talk with his belly hanging out

Reply
greenwood Santos 10/10/2021 - 7:34 PM

Friends I'm not telling you to resign from Your Job or abandon Your business, I'm telling you to create another source of income…..BE wise

Reply
Codi 10/10/2021 - 7:34 PM

AMAZING presentation. Human psychology is the most important thing to understand as a marketer. Perception is key. Really enjoyed the mirror example

Reply
Sunil Bhaskaran Speaker Trainer Mentor Author 10/10/2021 - 7:34 PM

Rory as usual, awesome presentation. Camera operator though… hmmmm…

Reply
Mr.Sceptic 10/10/2021 - 7:34 PM

At 4:06 Rory Sutherland said, You can either 1: Find out what people want and work out a clever way to deliver it to them. 2. Or you can find out what you can deliver and find a clever way of making people want it.
I think my fellow video watchers want important notes and highlights from this video so I'm going to deliver it to you with time stamps. Enjoy : )

0:11 Richard Thaler won a Nobel prize on behavioural economics
0:19 Behavioural economics observes what people ACTUALLY do in PRACTICE. It's opposed to developing fictional mathematical models that DECIDES what people SHOULD do instead. Proper Economics is ridiculous.
0:46 Charlie Munger's quote, "If economics isn't behavioural, I don't know what the hell is?"
1:29 Funny example from the movie Airplane.
2:11 There are areas of life where complete logic and developing objective measures of reality works.
2:31 However, there are large areas of life where that's the worst thing you can do.
2:41 There's a distinction between how to do ATC and how to run a military. One require precision and predictability, the other requires the opposite.
2:59 You can't be logical and efficient if you do military strategy because you'll become predictable.
3:09 So there's an evolutionary reason why humans aren't logical and consistent because those that are would be predictable, a total sucker.
4:06 There are two ways you can create new, economical value. You can either 1: Find out what people want and work out a clever way to deliver it to them. 2. Or you can find out what you can deliver and find a clever way of making people want it.
4:26 The economic value is just as great either way.
4:41 Alphabet x looks for moonshots, where you take something and change it by an order of magnitude. Make something 10x cheaper, better, cheaper etc.
5:21 Improving objective reality by a factor of 10 has become increasingly harder. It's easier to improve subjective reality.
6:10 Instead of making trains 10x faster, how about we make them 10 times more enjoyable, like providing wifi.
6:40 For eg: if you hired supermodels to serve drinks, people would actually ask for the trains to be slowed down 😉
6:55 No one asks for psychological innovation. It's usually the last resort. 🙁
8:51 Economists assume people have perfect info and perfect trust. So they see marketing as an inefficiency that doesn't need to exist. So everyone knows exactly what they want to buy and how much they want to pay for.
9:28 For most of evolutionary history, we only had 10% of the info to make the perfect decision.
10:23 A change in perspective is worth 80 IQ points.
12:40 Yield management will allow you to get on trains earlier if you arrive earlier. It's a better and cheaper solution.
15:23 Train overcrowding problem. 10% of the people standing 10% of the time is not the same as 1 person standing 100% of the time.
16:06 If you solve the problem for the worst affected, you've solved the problem.
17:43 German physicist quote, "You're not thinking. You're merely being logical."
22:27 TVs are designed for higher apes. They only have three colours. The brain is fooled by it. Marketing is just like that. There's no point in being objective. Only perception matters.
26:32 Wine tastes better when you pour it from a heavier bottle. Pain killers are more effective if they are branded. They are more effective if you tell they're expensive. Chocolates taste sweeter if they are round. Your car drives better after you've got it cleaned. 50% extra free feels better than 33% off.
28:31 Reinforcing visual example
31:17 Our brain is designed to accentuate differences/ contrast between things.
31:45 Examples
32:15 Our perception of price is completely relative.
34:29 Nothing hot about chilies. Nothing cool about Menthol.
35:25 Nature just produces a fruit that feels hot since it can't really produce a hot fruit.
35:38 So there's the thing and there's the perception of the thing. And the only thing that matters is the perception of the thing. And the connection between the thing and perception is not exact.
35:56 Austrian economists believe value is highly subjective. Therefore they can be well disposed to marketing and advertising.
36:12 There is food itself and the context in which it's consumed. Ex Michelin-star meal in a restaurant smelling of sewage. So context matters.
36:22 There is no perceived objective thing in the human mind. Everything is mediated by environment, context and setting. And everything that's set is affected by who says it. Paying attention to something and the kind of attention you pay, changes the nature of the thing.
36:54 Treating humans like weighing scales is completely wrong.
38:03 Ed Shareen's Eg of however good a product is objectively if you market it poorly, it's worthless.
44:00 People themselves don't know why they feel a particular way. So they post rationalize.
45:30 Evolution didn't need to provide an explanation for emotions. And it relies on emotions over rational reactions. Cos emotions are inherited. Rational stuff needs to be taught.
47:00 People hate the uncertainty that comes with the delivery window.
47:40 London UG reduced uncertainty by providing boards that displayed when the train was coming. So you can create high level of satisfaction without high level of cost.
48:30 Elevator example.
53:30 Pills example
1:00:00 people actually make diet coke/ redbull and other medicinal wine taste disgusting so people perceived a medicinal value.
1:02:02 Airlines had to explain why their airline was cheap by highlighting the negatives. So marketers have the role of justifying higher price or destigmatising a lower one.
1:04:00 Wine example
1:06:00 Flight example
1:09:00 Ferrari example/ Framing
1:11:00 Real-life decision-making is 2 d. Avg vs. the worst-case scenario.
1:15:00 People buy from big brands to minimize risk.
1:19:00 Cooperation increases in repeated games. Long-term selfishness is indistinguishable from cooperation. Short-term selfishness is indistinguishable from conflict.
1:22:50 Costly signaling theory
1:23:45 Nobody sends a wedding invitation over email even though it's the most efficient way to send it. TV ads are popular because they are costlier.
1:25:00 We shouldn't think about advertising as messaging but as signaling.
1:26:30 Test counterintuitive things because your competitors won't.
1:27:10 Don't be logical becasue that's exactly what they'll expect you to do.

Thank you!

Reply
Bad Neighbor 10/10/2021 - 7:34 PM

I feel better about my belly now…but not my brain.

Reply
James 10/10/2021 - 7:34 PM

I love this! I can't wait till I can attend in person talks like this. I am hoping the rest of my team gets as much out of this as I did.

Reply
Bobby Kotick 10/10/2021 - 7:34 PM

Who can argue with red pants and brown cardigan?

Reply
Abhimannue R.Sreekishan 10/10/2021 - 7:34 PM

the drink he is talking about in context to the coke example is red bull

Reply
Tea Break 10/10/2021 - 7:34 PM

I want to know which is that competitor to Coke he talked about.

Reply
TypicalRocky 10/10/2021 - 7:34 PM

Why didn’t I see this earlier …..

Reply
Ntando 10/10/2021 - 7:34 PM

How more minutes do we have, 2mins, 5mins?

20mins later

Reply
Ville Porttila 10/10/2021 - 7:34 PM

Rory is the OG

Reply
S Minter 10/10/2021 - 7:34 PM

This guy is the 350 pound British, more charismatic Malcolm Gladwell

Reply
RPMX Info Dot Com 10/10/2021 - 7:34 PM

Looks like "Hamish & Andy" were trying too hard to "go viral"

Reply
RPMX Info Dot Com 10/10/2021 - 7:34 PM

"Marketing is just Pixie Dust". Brilliant!

Reply
Education Central 10/10/2021 - 7:34 PM

He apologizes for taking up our time but the information is gold

Reply
Viking Actual 10/10/2021 - 7:34 PM

Absolutely loved this conference. Now the logical thing to do would be to leave a like. So I will do the illogical thing and leave a dislike.

I feel my life improving.

Reply
rory chockman 10/10/2021 - 7:34 PM

The reason psychological innovation doesn't always stick is that sometimes people dont want pleasure and just want speed. I get the idea but it only sits in a world that is totally fixated on experience and not cost. he raises a compelling argument with clever thought experiments but it only works on side of the coin, which is focused on experience over cost. No one is going to pick super models on a train if you are married and have to close a deal in 10 minutes.

Reply
Because Reasons 10/10/2021 - 7:34 PM

Brilliant talk. Many wonderful take-aways (Science based) Psychology focused. Hell yea.

Reply
Sigvard Björkman 10/10/2021 - 7:34 PM

Isn't behavioral economics as aiming to understand the world from that same vantage point quite similar to Mises idea of Praxeology?

Reply

Leave a Comment