Home » The Great Debate on Digital Technology | Promise Or Peril? technology debate topics

The Great Debate on Digital Technology | Promise Or Peril? technology debate topicsก้าวของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลได้เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว สัญญาณทั้งหมดดูเหมือนจะบ่งบอกว่าเราอยู่ห่างจากการยอมรับเป็นจำนวนมากและ AI เพียงไม่กี่ปี แต่ในขณะที่การพัฒนาใหม่ทั้งหมดก่อตัวขึ้น มีพวกเราเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจความหมายอย่างแท้จริง การเปิดการประชุมของ ideacity 2018 นั้น ผู้นำทางความคิดสองคนได้เผชิญหน้ากันเพื่ออนาคตของเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งที่อยู่ข้างหน้า? สัญญาหรืออันตราย? Peter Diamandis และ Diane Francis อภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีดิจิทัล หลังจากการอภิปรายหลัก เรานำนักวิจารณ์ ผู้ท้าชิง และผู้สอบเทียบมาพิจารณาและเสนอมุมมองต่อมติดังกล่าว คณะกรรมการประกอบด้วย Salim Ismail, Rob Nail, Matthew Fisher, Ramona Pringle, Sasha Grujicic และ Jim Harris .

Images related to the topic technology debate topics

The Great Debate on Digital Technology | Promise Or Peril?

The Great Debate on Digital Technology | Promise Or Peril?

Search related to the topic The Great Debate on Digital Technology | Promise Or Peril?

#Great #Debate #Digital #Technology #Promise #Peril
The Great Debate on Digital Technology | Promise Or Peril?
technology debate topics
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  How To Get Out Of Gold? New Update

36 thoughts on “The Great Debate on Digital Technology | Promise Or Peril? technology debate topics”

 1. People Made the Big Huge Mistake 16 Years Ago by Adapting a Smartphone that Spys on them , Gave up all of their Privacy for a Mobile Computer

  Liberty and a Private Life without carrying a Spy Device ! crypto Risks, an EMP or loss of electrical power, 2) a disruption of the internet, 3) a computer virus or cyber theft that we now think can’t happen, 4) a governmental ban on a certain cryptos in favor of required use of CBDCs, 5) a stock market-like crash in the crypto due to fears of 1 – 4 Your Paying to Have the NSA on you

  These are the same people that think that paper currency is still the same as money. Language is important and ignorance is dangerous.5G Inflammation and Irritation that take your breath away . They can track every breath or movement you Make and Shut youe device down . "When you die you're dead. You don't know it cause you're dead. It only hurts those around you……The same can be said for stupidity".

  I am 53 and never had a Smart Phone for the Tracking Reasons , I use an older 2G Phone without Apple or Google , No Texts , Camera or Apps , Just a Phone , I still use Checks and Cash Only , If everything is Digital we might as well be in Prison , Most People I know shop at Yard Sales , Goodwill and Dollar Stores , Church thrift Shops , We already have ways of Securing our Money for Travel . People want Freedom .Crypto is a speculative financial instrument : QC

 2. There is not a single instance of scarcity on this planet that we do not already have the science, technology, resources and expertise to overcome today. The only reason our species is not solving our issues is this centuries old delusion that man must pay to live on this rock in space. And that without monetary incentives that the human species would languish. Yet science has shown us time and again that the true human motivations are autonomy, mastery and purpose. And that monetary incentives actually have an adverse outcome on any task that requires anything above rudimentary repetitive labor. The human species is a part of nature, not separate from it. What is not part of nature is this archaic tool that man invented in antiquity, to solve the issue of scarcity. That is what money is. A tool to solve the issue of scarcity by allowing the flow of goods and services. It is a technology. One that is not only at the root of all the social inequality in the world, but one that we surpassed the need of decades ago. There is not a single issue on this planet today that we could not solve in the next decade if we could just get past this archaic belief in a tool that enslaves us.

 3. Lets not forget how we had to pay or long distance calls on our landline,, by the MINUTE. When I was younger, back in the mid 1980's, we had NO cell phones yet. I married a Canadian and moved to Canada from NY. I would call my Mom every week who was in Albany, NY. I was right over the BORDER near Niagara Falls, NY, but I was on the Canadian side. I had an extra FEE per minute for calling my Mom, because my call was not ONLY "long distance", it was also considered "international calling". MY short phone calls to my Mom once a week cost about $500 per month. And, God forbid I called my best friends, sister, or brother, or grandparent's, then it was $700-800 per month just for my landline. My monthly phone bill cost more than our monthly mortgage pymt. I was in Canada for 5 yrs, and THIS phone bill played a HUGE roll in my divorce. I kid you NOT. I had to sleep in my car many nights to avoid the fighting. If I had the hindsight to know this was going to happen, I never would've moved over the border and married this man. HOW SAD IS THAT? Today, we have cell phones and we can call anywhere in the US, MX, and Canada and text. If this was available back in the 1980's, I might not have gotten divorced. I'm very serious. Today, too many folks take things for granted and forget how things use to be. We can't even imagine what A.I. will do for us,,, and for the world. Are we venturing into uncharted waters? Yes, but if we do NOT move forward, we will be stuck where we are today, with the problems we have today. The only way is to move forward, because it's destructive to remain idle. It always has been.

 4. @1'54" "privatize the profits, socialize the cost". E X A C T L Y! Huge businesses, massive oligarchy paying Z E R O taxes to repay the infrastructure that allowed them their profits.

 5. @1'40"47'" he's just talked about 'Toyota's Lexus 2% of unit volume, 50% of its profit', then says immediately, 'can you hear the huge sucking sound as Tesla strips profitability' , , , ,I don't get it, is he talking about Toyota or Tesla?

 6. People were complaining about digital technologies just a year ago. Today, amidst the coronavirus crisis across the world, and coming massive recession, well, these same digital techs are keeping us sane, entertained, connected, and productive. Lesson: everything has two sides. Don't throw the baby with the bathwater.

 7. I see a cold sterile future ahead.People live for twice as long,the world becomes overpopulated,closely regulated to the point of zero privacy and zero choice as how you live your life.

 8. A lot of great points. Didn't really hear the word freedom mentioned or health or sustainability. Are we really going to create more junk with plastic or other materials that just pollute and destroy our environment? As far as us adjusting to the end of the farmer era, it's really us dealing with the take over of the food supply. We are seeing the result of that as everything is being polluted by pesticides. There are great things happening like people using other peoples land to grow food then giving them a portion and taking the rest to sell or people growing crops in the winter is amazing greenhouses. These are the sorts of advancements that we as a collective would be best to support. Let's not allow the Big Corporations to steer the direction of our society. Lets be more pro active in the kind of world we want to see.

 9. The statement of "life expectancy of 30 years" misrepresentation needs to be corrected. If people made it through childhood, they lived to 70+ years.

 10. No artificial intelligence! Everything is replaced by false things such as robots are the opposite of men, GMOs of nature, HAARP manipulating the weather hence artificial clouds, stop!

 11. Well said @ Salim Ismail. Agree with all the points Ismail has made. With the important point being, how do we leverage the developments for our benefit and towards improving our quality of life.

 12. Anyone ever told this lady about Apollo 1, people did die to get to the moon, and did when we went around the world, and will on every step. People die, doing nothing doesn't change that. Giving the power to a global government will only make sure there is no one to hold them accountable. No one to act as a check on the unbridled power.

 13. 2:14:08 install BRAVE and get rid of the adds. That vague marketing guy talking about money should educate himself about Bitcoin and stop thinking that governments are the epicenter of technology. You guys really haven't scratch the surface of the open source community.

 14. Diane Francis should not have been a debater, her completely Xenophobic view of China was truly disgusting and basically pure propaganda. Quite frankly she sounds like a lunatic. Having lived in China and the west I have seen nothing in China remotely resembling a police state. Peter did a decent job, sure he tends to be a little bit naive and tends not to question some of his questionable assumptions about the amount of suffering in the world. He wins hands down against the disappointment of Diane Francis. The vast majority of poverty alleviation has been done in China. The contrary has occurred in the west, the poverty rates have increased when you look at median income. The disruptions are about bad management and corrupt elites. Diane's pause is really about making things worse for the majority of people and the protection of the kleptocracy.

 15. How is the world getting better for the people of Iraq and Syrai after the Invasion of the USA? You talk about World War 1 not talking about the Perils that are still happening today. What about the cloning of soldiers to go to war? What about the 5g that doctors say will have a negative impact on lives? Ethics & Morals cannot change ever. That would be peril itself if etchics change this means that we can twist ethics and morals around the latest technology. Relgion fine tunes ethics.

 16. The entire ecosystem required to move our real-time perception, globally outward, to reach friends, get information and do things like providing the nervous system like intelligence enabling the autonomous operation of automobiles and predator drones – requires extensive electromagnetic waves as the carriers of the intelligence which makes all of this stuff work. Where is the talk about the safety of technologies like 5G which is the cornerstone of all autonomous tools? We will save lots of people from car accidents and kill more children by radio wave related illnesses from cellular morphing, due to radioactive like energy being absorbed into our skin. The main problem with exponential wireless technology is the damage which will be done on a global scale through the absorption of radio energy into the skin and cellular systems of us. I predict the mass marketing of Faraday cage protected housing and clothing… Need an informed medical person on the panel, who can talk to this issue. It is continuously ignored, at our peril.

Leave a Reply

Your email address will not be published.