Home » Basic

Basic

How to Use a C-arm: Basic Positioning | GE Healthcare new a/c technology

เรียนรู้ว่าเบรก C-arm แต่ละอันช่วยให้บรรลุตำแหน่งที่ใช้เป็นประจำใน OR ได้อย่างไร สำหรับเคล็ดลับการวางตำแหน่งเพิ่มเติม โปรดดูที่ “วิธีใช้แขน C: การจัดตำแหน่งขั้นสูง” #GEHealthcare #GeneralElectric สมัครสมาชิก GE Healthcare: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GE Healthcare เว็บไซต์: Facebook: Twitter: LinkedIn: เกี่ยวกับ GE Healthcare:… Read More »How to Use a C-arm: Basic Positioning | GE Healthcare new a/c technology