Home » บริษัทเทคโนโลยี

บริษัทเทคโนโลยี

Modern Manipulation: How Tech Companies Are Using Behavioral Economics (w/ Raoul Pal and Dee Smith) financial deepmind

Raoul Pal นั่งคุยกับ Dee Smith จาก Strategic Insight Group เพื่อเล่าปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาจัดการกับปัญหาของบริษัทเทคโนโลยีและหน่วยงานของรัฐโดยใช้เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเพื่อกำหนดรูปแบบโลกให้เป็นประโยชน์ พวกเขายังหารือเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์และช่วงเวลาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยทั่วไปมากขึ้น ถ่ายทำเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2018 ในนิวยอร์ก สมัครรับข้อมูลวิดีโอประเภทนี้เพิ่มเติม: ดูวิดีโอ Real Vision™ เพิ่มเติม: ดูมากขึ้นโดยเริ่มการทดลองใช้… Read More »Modern Manipulation: How Tech Companies Are Using Behavioral Economics (w/ Raoul Pal and Dee Smith) financial deepmind

How to get into Top Tech Companies (2019) | Google | Facebook | Amazon technology company

หากคุณต้องการหางานที่ Google หรือบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ บทช่วยสอนนี้เหมาะสำหรับคุณ บทช่วยสอนนี้ครอบคลุม: – วิธีหางานในบริษัทผลิตภัณฑ์ชั้นนำ (Google, Facebook, Amazon, Uber) – ไขตำนานและความสงสัย – ทักษะใดบ้างที่จำเป็นในการเข้าสู่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเหล่านี้ – เคล็ดลับและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์: InterviewBit Academy: InterviewBit Academy เป็นโปรแกรมออนไลน์ 6 เดือนที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและได้งานในฝันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เรียนรู้เพิ่มเติม… Read More »How to get into Top Tech Companies (2019) | Google | Facebook | Amazon technology company