Home » PRAYER TO SAINT JUDE THADDEUS FOR URGENT FINANCIAL HELP financial help

PRAYER TO SAINT JUDE THADDEUS FOR URGENT FINANCIAL HELP financial helpอธิษฐานถึงนักบุญจูด แธดเดียสเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วน : นักบุญจูด แธดเดียส อัครสาวกของพระคริสต์และมรณสักขีผู้รุ่งโรจน์ ผู้วิงวอนผู้ยิ่งใหญ่ในปัญหายากๆ ทั้งหมด วันนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านด้วยศรัทธาอย่างยิ่งเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่าน เพราะข้าพเจ้าทุกข์ใจและทรมานเพราะขาดวิธีการทางเศรษฐกิจ พระองค์ผู้เป็นนักบุญอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า ผู้อุปถัมภ์ผู้ได้รับพรและผู้พิทักษ์ผู้สูงศักดิ์ ยินดีต้อนรับจิตวิญญาณและร่างกาย จิตใจและหัวใจของข้าพเจ้า ฉันถ่อมตัวลงต่อหน้าคุณ ฉันขอจากพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูและมารีย์ ให้คุณชำเลืองมองอย่างเห็นอกเห็นใจและไม่รังเกียจคำอธิษฐานที่จริงใจของฉัน ดังนั้นความมั่นใจของฉันจะไม่สูญเปล่า คุณที่นอกเหนือไปจากความรักเอกพจน์แล้ว ยังมีความเชื่อมโยงกับเครือญาติกับพระผู้ไถ่อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ แหล่งที่มาของความดีทั้งหมด และเป็นความช่วยเหลืออันทรงพลังของผู้สิ้นหวัง อธิษฐานเผื่อฉัน นักบุญอุปถัมภ์ ความช่วยเหลือของฉัน เพื่อว่าด้วยการวิงวอนอันมีค่าของคุณ ฉันอาจได้รับวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับความต้องการที่ท่วมท้นของฉัน ทำเพื่อฉันจะได้เงินมาอย่างเร่งด่วน ต้องใช้เงินสดเพื่อใช้จ่าย ชำระหนี้ หนี้สิน และมีความอุ่นใจและความสงบ ขอให้เป็นเช่นนั้นด้วยความมั่นใจในการได้ยินว่าฉันได้รับสิ่งที่ฉันต้องการมาก: Blessed Saint Jude ฉันให้เกียรติคุณด้วยความรักและความทุ่มเทเป็นพิเศษมอบการมีอยู่และความแข็งแกร่งของพระเจ้าให้ฉัน ปกป้องฉันในทุกสถานการณ์ ขอให้ความช่วยเหลือและการปลอบใจของคุณไม่เคยหยุด หามาให้ฉันโดยพระคุณของพระเยซู มารีย์และโยเซฟ การปลดปล่อย ความเจริญรุ่งเรือง การงาน และสุขภาพ ทำให้มีการติดตั้งความเป็นอยู่ที่ดีในบ้านของฉัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความกตัญญูของฉัน ฉันสัญญากับคุณว่าฉันจะส่งเสริมการอุทิศตนที่แท้จริงให้กับคุณ และจากช่วงเวลานี้ ฉันขอขอบคุณอย่างไม่สิ้นสุดสำหรับความโปรดปรานทั้งหมดของคุณ ความโลภของอัครสาวก ฉันเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้สร้างสวรรค์และโลก และในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ พระเจ้าของเรา ผู้ทรงบังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประสูติจากพระแม่มารี ทรงทนทุกข์ภายใต้ปอนติอุส ปิลาต ถูกตรึงกางเขน . , เสียชีวิตและถูกฝัง; เขาลงไปในนรก ในวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นจากความตาย พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพ จากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักรคาทอลิก การมีส่วนร่วมของนักบุญ การอภัยบาป การฟื้นคืนพระชนม์ของร่างกาย และชีวิตนิรันดร์ อาเมน พระบิดาของเรา พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ทรงเป็นที่เคารพสักการะพระนามของพระองค์ ราชอาณาจักรของพระองค์เสด็จมา พระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จบนแผ่นดินโลกดังที่อยู่ในสวรรค์ ให้ขนมปังประจำวันของเราในวันนี้ และยกโทษให้กับการละเมิดของเราเช่นเดียวกับที่เราให้อภัยผู้ที่ล่วงละเมิดต่อเรา และอย่านำเราไปสู่การทดลอง แต่ช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย เพราะอาณาจักรและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน HAIL MARY วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับเจ้า ศิลปะที่ได้รับพรแม้ในหมู่สตรี และความสุขเป็นผลของครรภ์ของคุณ พระเยซู Holy Mary, Mary of God อธิษฐานเผื่อพวกเราคนบาปตอนนี้และในเวลาแห่งความตายของเรา สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ แด่พระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังที่เคยเป็นในปฐมกาล บัดนี้ และจะเป็นตลอดไป โลกที่ไม่มีวันสิ้นสุด อาเมน ในพระนามของพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน ————————————————– — ———————————————— —- ติดตาม : Google + : Facebook : Twitter : .

See also  Rule No 4 धन के राज को राज ही रखे | The Rules of Money Book Summary In Hindi | Richard Templar financial education in hindi

Table of Contents

See also  Financial Crisis: Business English Vocabulary (70 Key Words!) financial english

Images related to the topic financial help

PRAYER TO SAINT JUDE THADDEUS FOR URGENT FINANCIAL HELP

PRAYER TO SAINT JUDE THADDEUS FOR URGENT FINANCIAL HELP

Search related to the topic PRAYER TO SAINT JUDE THADDEUS FOR URGENT FINANCIAL HELP

#PRAYER #SAINT #JUDE #THADDEUS #URGENT #FINANCIAL
PRAYER TO SAINT JUDE THADDEUS FOR URGENT FINANCIAL HELP
financial help
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

21 thoughts on “PRAYER TO SAINT JUDE THADDEUS FOR URGENT FINANCIAL HELP financial help”

 1. Thank you St. Jude for granting/answering my petitions/prayers/request..GOD IS TRULY GREAT!!!..
  Trust in the lord!!..it never fails…praise be to God and all the saints in heaven..amen

 2. NOVENA TO JESUS May the Sacred Heart of Jesus be praised, loved, honored
  and glorified throughout the world now and forever.Sacred Heart of
  Jesus have mercy on us.Holy Mary, mother of God, pray for us….St.
  Teresa, little flower of Jesus, pray for us…..St. Jude, helper of the
  helpless, pray for us…..St. Jude, worker of miracles, pray for us.Say
  this prayer nine (9) times a day for nine (9) consecutive days.

 3. St Jude pray for me so that the US embassy email me for an interview for my Visa approval as soon as possible thank you St Jude Thaddeus for hearing my prayer request amen

 4. Oh,Blessed Saint Jude, please swiftly intercede for my family's sake to relocate to the Pacific Northwest mountain skyline region of Washington State from the State of Michigan during this Pandemic crisis safely and Healthy by the end of July/ Early August as well as secure proper housing, reliable vechile and trustworthy transportation to reach our destination within Washington State and allow for us to find solace after these past few years in from the past few years. Amen

 5. St Jude Thaddeus thank you for helping me to get 50 marks out of chem lab …thank you st Jude with all my heart mind soul and body in jesus neme with pure love …amen ✝

 6. Thank you saint Jude for helping me to score 40 marks out of 50 marks in emd and 41 marks out of 50 in chem exam..and 30 marks out of 50 marks in math exam …28marks in c out of 50 marks…45 marks out of 50 marks in English…THANK YOU ST JUDE THADDEUS IN JESUS NAME…WITH ALL MY HEART MIND SOUL AND BODY IN JESUS NAME..AMEN✝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *