How To Save An Emergency Fund | The Financial Diet financial diet

by countryHGFhjjhก่อนที่คุณจะทำอย่างอื่นด้วยเงิน คุณต้องประหยัดเงินฉุกเฉินก่อน ในวิดีโอของสัปดาห์นี้ เชลซีจะแสดงให้คุณเห็นว่า กำลังมองหาวิธีที่จะเก่งเรื่องเงินอยู่หรือเปล่า? ดูวิดีโอนี้: ไปที่และใช้รหัสโปรโมชั่น FINANCIALDIET เพื่อรับส่วนลด 10% เมื่อชำระเงิน! 12 Side Hustles ที่คุณทำได้จากเตียง: The Financial Diet บล็อก: Facebook: Twitter: Tumblr: .

Images related to the topic financial diet

How To Save An Emergency Fund | The Financial Diet

How To Save An Emergency Fund | The Financial Diet

Search related to the topic How To Save An Emergency Fund | The Financial Diet

#Save #Emergency #Fund #Financial #Diet
How To Save An Emergency Fund | The Financial Diet
financial diet
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

31 comments

The Financial Diet 12/10/2021 - 6:26 Chiều

Want to know more about emergency funds? Check out this 3-Minute Guide: https://youtu.be/-OAUpu9nhMU.

Reply
Mtg Csual 12/10/2021 - 6:26 Chiều

U know i clicked for that thumbnail lmao.

Reply
This that and the other thing 12/10/2021 - 6:26 Chiều

I've saved up 1 year of emergency funds to pay the mortgage & expenses. But the Main reason I have my savings at a different bank is if someone ever steals my account info they can only steal from my checking/ Debit card and not have access to my savings. I also never use my saving account ATM card in case of skimmers, I go directly into the bank.

Reply
Sun Koh 12/10/2021 - 6:26 Chiều

I don't get the idea of an emergency fund. Why do we make a separate account? Can we just store the money in my checking account? Many Youtubers explain how much people need to save without explaining the actual benefit of opening the account. It's just for a little tiny bit of interest???? If I can park money in my "emergency fund savings account" with nothing, I would leave it in my checking account.

Reply
Mandi Buchanan 12/10/2021 - 6:26 Chiều

What happens when you reach your goal for your emergency fund? Once you reach the target do you keep adding to the total, or do you move the money to another savings category?

Reply
Rachel Stark 12/10/2021 - 6:26 Chiều

Really, why was it necessary to have a lead photo of a young woman with side boob exposed to talk about finances???

Reply
Yogesh Kurane 12/10/2021 - 6:26 Chiều

Thank you! That helped

Reply
All About - Investing 12/10/2021 - 6:26 Chiều

The most underestimated fund in financial planning is an #EmergencyFund. For All About – Emergency Fund, have a look at this. https://allaboutinvesting.in/emergency_fund/

Reply
Mercy Fae 12/10/2021 - 6:26 Chiều

Coming back to this because I'm starting my EF over again. It's going to be a very long process, but it'll be worth it.

Reply
Mobility Project 12/10/2021 - 6:26 Chiều

Step one. Buy a motorcycle, take some courses, and get gear.
Step two. Move out to a cheap suburban apartment and save the difference.
Step three. Buy old, repairable devices and NEVER BUY A NEW ONE AGAIN!!!!!

Food will always cost about 30% of your income. Where people lose is in getting squeezed between getting bent over by apple and other companies who want to force you to buy a new one and getting bent over by the landlord + gas tank (H+T) taking 45-55% of your income. https://usa.streetsblog.org/2011/08/05/cnt-busts-drive-till-you-qualify-myth-in-the-d-c-region/
Avoid the latter by riding till you qualify and the former by buying used, older products, that repair shops know how to fix.

Reply
J D 12/10/2021 - 6:26 Chiều

The whole concept of an emergency fund is not about its utility in a crisis. The "emergency fund" construct is about teaching delayed gratification. Anyone who can build an emergency fund is also someone who never needs it. Building one is about developing the discipline to navigate finances properly.

Reply
LinuxDragon57 12/10/2021 - 6:26 Chiều

I've had to use my Emergency Fund twice in the past year. Thanks TFD:)

Reply
Jacqueline Van Fossan 12/10/2021 - 6:26 Chiều

This COVID-19 situation certainly shows how important an emergency fund us.

Reply
Kevin Rehberg 12/10/2021 - 6:26 Chiều

The trick isn't to just save.. but to save wisely??? If you look at typical savings account it is disheartening to see how little interest rates are becoming in the "brick and mortar" institutions…. 1/20th-1/4qt of 1%????..Put that savings into a CD Ladder.. There are institutions that will let you open a CD for as little as $100 and the interest rate are reasonable too…

Reply
Akeem Thomas 12/10/2021 - 6:26 Chiều

They made it harder with Zelle

Reply
LMUA 12/10/2021 - 6:26 Chiều

Love this video! And its true, once you change your behavior with money then everything starts to make a shift! i used to live paycheck to paycheck and have no reason why i couldn't save any money. I made more than my expenses were and once i woke up, made a budget and started cutting daily coffees out etc, i now am one month shy of hitting my 12 month EF! We all can do it, we just have to want it bad enough :)!

Reply
Rend 12/10/2021 - 6:26 Chiều

She's so sexy

Reply
Kemi Kunle 12/10/2021 - 6:26 Chiều

I have so much debt and such high job security that my emergency fund is only enough to cover one month's expenses. It just doesn't make sense for it to be any higher until all of my high-interest credit card debt is paid off.

Reply
Mimita Chinita 12/10/2021 - 6:26 Chiều

This is a great video. I did not realize that an emergency fund is different from an actual savings. I always put away money for savings but having emergency fund requires something more aggressive but it does makes sense to have one. Thank you.

Reply
Daniel Villarreal 12/10/2021 - 6:26 Chiều

Is Chelsea the voice on Alux dot com?

Reply
mpaz.avilez 12/10/2021 - 6:26 Chiều

I started saving for my emergency fund almost a year ago, and thanks to TFD I've saved up 3 months of living expenses including rent. It's not much, but I already feel more freedom. I'm half way there to my 6 months goal!!

Reply
Towed Array 12/10/2021 - 6:26 Chiều

This is an unbelievably good and helpful video. Thank you for this.

Reply
Trina B. 12/10/2021 - 6:26 Chiều

I've seen some negative comments, the info she's giving is for everyone, save what you can, $5 or $50, just start, be diligent and after 3 months, assess it and continue, it's a process but achievable, side hustle if you have to, remember, you're doing this to create a better financial future for yourself.

Reply
Ralph 12/10/2021 - 6:26 Chiều

“You shouldn’t be good with money because you want to be rich. You should be good with money because you want the freedom to live the life that makes you happy.”

This is such an inspirational perspective! <3

Reply
Chris Horsting 12/10/2021 - 6:26 Chiều

https://www.betterment.com/resources/safety-net-funds-why-traditional-advice-is-wrong/ Betterment recommends for emergency funds to allocation %15 stocks and 85% bonds funds. What is The Financial Diet opinion on Betterment's strategy compared to using a liquid savings account?

Reply
rabid follower 12/10/2021 - 6:26 Chiều

1:07 "40% of Americans are $500 away from financial ruin." There is actually a bit of nuance in that stat. The wording of the Fed study that produced that stat actually said "40% of American adults had 'some difficulty' in getting $400. The nature of this "difficulty" wasn't specified, and might not have to do with lack of money. Maybe their money was tied to real estate or other investments that made retrieving the money difficult. The same study also said that "12% of adults would be unable to pay $400 emergency by any means." Now, this is the key stat that actually implies financial ruin for these people, but it is only 12%, which is more optimistic than 40%.

Reply
PamuLand Vibes 12/10/2021 - 6:26 Chiều

Thanks

Reply
Ron Chua 12/10/2021 - 6:26 Chiều

Having an emergency fund boosts up your overall confidence!

Reply
Kenneth Tabor 12/10/2021 - 6:26 Chiều

I want her to have my babies.

Reply
Hunan Train 12/10/2021 - 6:26 Chiều

I always wanted to make a million dollar at 30, but i did at 32 with the assistance of Marilyn Su Thuyen, who has helped me with my investments and retirement plans.

Reply
SimonJPA Baillargeon 12/10/2021 - 6:26 Chiều

It's fundamental for you. This year for me it is. My emergency fund or my safety net was always the stupid credit cards. You pay and if you pay late. You open the window and trash it (interest). For now I just use KOKO Visa Rechargeable Credit Card. It has no fees and no interest. You load it with the amount that you spend per month. I put 100,00 $ per month. It's more easy than having a separate chequing account. You also get some cash back. It help me control my spending.

Reply

Leave a Comment