Financial instruments for enhancing SME competitiveness, Luxembourg, November 2016 financial instrument

by countryHGFhjjhความสามารถในการแข่งขันของ SME เป็นจุดสนใจทั่วทั้งสหภาพยุโรป งานเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ลักเซมเบิร์กเน้นว่าเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงสามารถส่งเสริมสิ่งนี้ได้อย่างไร ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางการเงินจากไอร์แลนด์เหนือและเอสโตเนียแบ่งปันประสบการณ์ผ่านการนำเสนอและช่วงคำถามและคำตอบที่มีชีวิตชีวา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ fi-compass นี้มีผู้เข้าร่วม 60 คนจาก 18 ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานด้านการจัดการ หน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศ หน่วยงานระดับกลาง และตัวกลางทางการเงิน ดูเอกสารการสัมมนาทั้งหมดบนเว็บไซต์ fi-compass ได้ที่: โปรดตรวจสอบปฏิทินของเว็บไซต์ของเราเพื่อค้นหากิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของคุณ: www.fi-compass.eu/events

Images related to the topic financial instrument

Financial instruments for enhancing SME competitiveness, Luxembourg, November 2016

Search related to the topic Financial instruments for enhancing SME competitiveness, Luxembourg, November 2016

#Financial #instruments #enhancing #SME #competitiveness #Luxembourg #November
Financial instruments for enhancing SME competitiveness, Luxembourg, November 2016
financial instrument
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

Leave a Comment