Home » CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT®/SINGAPORE (ChFC®/S) TUTORIAL CONDUCTED BY IFPAS financial consultant

CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT®/SINGAPORE (ChFC®/S) TUTORIAL CONDUCTED BY IFPAS financial consultantโปรแกรมเก้าหลักสูตรที่นำไปสู่รางวัลของการแต่งตั้งมืออาชีพChFC®/S ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความรู้ในการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นในด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สมัครจะมีโอกาสสำรวจการใช้งานจริงในเชิงลึกของการวางแผนทางการเงิน การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ และแนวคิดการวางแผนเกษียณอายุ รวมถึงการวางแผนสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และลูกค้าที่ร่ำรวย นี่เป็นโปรแกรมการศึกษาด้วยตนเอง ยกเว้น ChFC08 และ ChFC09 ซึ่งผู้สมัครต้องเข้าร่วมบทเรียน 14 ชั่วโมงและ 2 ชั่วโมงก่อนทำการทดสอบ หลักสูตรนี้จัดทำโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยและการเงินแห่งสิงคโปร์ (IFPAS) เยี่ยมชม IFPAS.ORG.SG สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Images related to the topic financial consultant

CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT®/SINGAPORE (ChFC®/S) TUTORIAL CONDUCTED BY IFPAS

CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT®/SINGAPORE (ChFC®/S) TUTORIAL CONDUCTED BY IFPAS

Search related to the topic CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT®/SINGAPORE (ChFC®/S) TUTORIAL CONDUCTED BY IFPAS

#CHARTERED #FINANCIAL #CONSULTANTSINGAPORE #ChFCS #TUTORIAL #CONDUCTED #IFPAS
CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT®/SINGAPORE (ChFC®/S) TUTORIAL CONDUCTED BY IFPAS
financial consultant
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Consignment Accounting:: Part 1 b.com financial accounting chapter 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *