Home » 10 Rich Person Behaviors That Poor People Get Judged For financial diet

10 Rich Person Behaviors That Poor People Get Judged For financial dietในวิดีโอนี้ Chelsea พูดถึงสิ่งที่เราตัดสินคนจนสำหรับคนรวยที่มักหนีไม่พ้น ตั้งแต่การมีลูกหลายคนไปจนถึงการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพง ที่มา: ( เข้าร่วมช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษ: เว็บไซต์ The Financial Diet: Facebook: Twitter: Instagram: .

Images related to the topic financial diet

10 Rich Person Behaviors That Poor People Get Judged For

10 Rich Person Behaviors That Poor People Get Judged For

Search related to the topic 10 Rich Person Behaviors That Poor People Get Judged For

#Rich #Person #Behaviors #Poor #People #Judged
10 Rich Person Behaviors That Poor People Get Judged For
financial diet
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Types of Bill/ Ordinary Bill/ Money Bill/ Financial Bill/ Constitutional Amendment Bill/ Legislature financial bill

35 thoughts on “10 Rich Person Behaviors That Poor People Get Judged For financial diet”

 1. Very interesting. I am a middle school counselor, I see how poverty affects all aspects of my students’ lives. One thing I’m positive of is that my parents without much money love their children just as much as the ones with money. Often those families without money are my favorites, because they are trying to improve, grateful for what they have and have empathy.

 2. Really good video. This is a topic that is not talked about a lot. But the prejudice against poor and/or working class people is not owned up to. As a person who was born working class and poor, who went to college but did not manage to gain a financially successful career, I feel that I fall between two stools. Also being English there are slight differences but not that much to your American perspective. The biggest problem I feel is that the poor are some of the worst at judging harshly others in the same class. They have come to believe the lies that are told about their own class. The gradations of poverty can be the biggest dividers. And rich people use these to successfully condemn the poor.

 3. I am so happy I came across your channel. As someone who grew up middle class with rich family members and am now a poor disabled adult I have seen all sides. I love to see a wealthy successful person give advice without having the privilege of generational wealth. Like you're actually self made and understand the struggle.

 4. It reminds me of how thrifting used to be really looked down on, but now it's all popular and cool because people in positions of power made it trendy

 5. Im still annoyed how my landlady said that women on benefits have lots of kids to get free money. I was so against that view I didn't even know how to respond

 6. Many of the things you mention here are ideas (biases) straight out of 19th century England as it was industrializing and those in the aristocracy needed to distinguish themselves from shopkeepers and those whom they employed to keep their big homes going.. Plus ça change . . . . .

 7. Another note about phones, I've had multiple jobs where I've had to clock in through apps. Jobs have message apps that they communicate through. If you have to deliveries you'll need gps, etc. Smartphones are also necessary for a lot of disabled people. Live captions or voice assistance allow people to be independent.

 8. Judgement comes from the fact that many times they really cannot afford these things but buy them on credit anyways. A family member (on and off jobs) owed us a ton of money over 2 years, but in the meantime they replaced 2 cars, bought an above ground pool and 2 more dogs and went on a family vacation. They always have newer phones than I do. When we asked about the money the answer was: you can wait right?

 9. If ONLY dance was as cheap as $300 halfway through the year. Try $4,000 per year, plus shoes, tights, etc., plus gas when classes are on person. A year of dance can easily cost $10,000, and that soars the higher up you get.

  As far as having kids, people do need to limit how many they have to how many they actually have time for some one-on-one with, regardless of income bracket. If you're poor, if you're rich, whatever, and only have time to spend one-on-one with one child, don't have more. Children do have needs that can't be met with money, and it's not fair for them to end up neglected on time and attention because the adults decided that it's their right to have kids even if they don't actually have time for them. I know far too many families with five, six, seven kids or more, and those kids don't get to do anything and don't get much one-on-one time, if any, because there are too many kids. A couple of my daughter's friends, a couple of sisters, were given scholarships to a local ballet school, but it was turned down since their parents don't have the time to drive them. That family isn't poor by any means, but they don't have time for their kids to do anything. The kids are homeschooled right now, in the loosest sense of the term, because their parents couldn't get them to the four different schools they'd all go to because of their grades. Those kids deserve better than that. And again, they're pretty well off financially. But money doesn't lake the days longer.

 10. I've seen people commenting that a rich child will be more ecologically damaging than a poor child. But they are missing one factor – scale. It's one rich kid vs 99 poor kids. Wealth distribution is like a pyramid (actually a trapezoid or kite because the lowest level is smaller than the one above it) – very few rich and a huge number of less-rich. Which means that the poor can cause more damage than the rich even though they are individually engaging in the same behavior.

  I know that sounds odd but look at it this way. Pick a level of "wealth" – it almost doesn't matter but let's say the top 10% of the nation by wealth, and let's say that equates to 10% of the population. Now, on Monday every person in that category buys two McDonald's burgers – that's about 60 million wrappers we need to dispose of. On Tuesday, everyone else (the "poor' in this example) buys 1 burger – thats 270 million wrappers to dispose of. It's a crude example but, if anything, it probably understates the ratios in this case. I suspect that it would be closer to 10:1 than 4.5:1 in reality, because less well-off people are more likely to rely on places like McDonalds for relatively low cost calories.

  But if you were charged with "reducing paper waste from burger wrappers", which group would you target? Where do you think you might have the biggest impact for the same amount of money and resources invested? It's simply more effective/efficient to target the poor. Of course, we can't ignore the other issue – the rich are far more likely than the poor to tie your program up in court, incurring huge legal fees and delays.

 11. Ultimately it's about rich people being able to spend irresponsibly and frivolously because they can afford it and it most likely won't affect negatively their surrounding community. However, when poor people are perceived to spend money frivolously it's seen as a risk not only for their own finances but for their family ("you could be saving that money for your kid's education!") and the community as a whole because tax-payers will have to pick up the bill when they go on welfare. That's why they are judged differently.

 12. I really liked this video. Thank you. It brought up some points that I hadn't thought about before, provided some counter arguments to some notions I have held and also made me think more. As a very poor person (literally) it is interesting things you brought to my attention. Did I agree with it all? No, but I do love hearing other people's opinions on differing subjects.

 13. I currently receive social benefits, and find my husband and myself, in order, to afford to pay for the basics like rent, utilities and food, have to have a part time income, just to manage financially. We are unable to hold down a job due to health issues, both mental health and physical conditions, so we have hobbies which we can earn a small income from. We poor people usually go for cheaper brands of phones, rather than an iphone. Most people I know who are poor like myself, can't afford to drink or take drugs. and I believe if you do the research, there is more opioid addiction amongst the middle and wealthy class.

 14. Watt an idiotic pandering video. I have been below the bottom of society as an illegal alien working for dollars per day and now I am rich as fuck. When I was broke and living in a tent I didn’t waste money on McDonald’s and now that I can spend whatever I want on whatever I want I don’t feel guilty about it. I mentor people that are struggling financially on how to get their act together and I fix almost 100% of the people that I work with for free and almost all of their financial problems are a result of their financial decisions. When I was broke I knew my value and if I wasn’t being treated properly I regularly told bosses to go fuck themselves and I would get in my vehicle and start it up but because I was actually valuable as an employee they would always convince me to stay. You are valued based on what you produce, not for being a person. If you want to be treated better try performing better.

 15. Its obvious so many people in the poverty are have more kids than what their income can provide and its annoying how they make their kids go through incidents to get anything fr free or to sue people

 16. I remember being a cashier in college and having a Hispanic lady with three kids pay using WIC. When she left, the middle class white lady with one kid behind her said offhandedly that she wouldn’t be so poor if she’d stop having so many kids. I’m ashamed to this day that I didn’t put that lady in her place for the comment!

 17. 11:28 I second this sentiment. I went through something similar yesterday. My surface keyboard stopped working, I was like have about a 3 minute tantrum with myself before taking out my cellphone to check my bank balances and then proceed to order another one. It is not as expensive as an iPhone but it is good chunk of change. I care about whether I have a computer to work on my grad school assignments anything else.

 18. I think the judgement of people in poverty comes from the idea that "we" are financially responsible through our hard work and tax contribution for them being able to have or do things that "we" (the middle or lower middle class) can't afford. What we often don't think about is that "we" may have also subsidized the ability of the wealthy to have and do things that are outside of our reach through taxes as well due to lots of tax breaks and incentives. AND before "we" get too high and mighty about those, let's remember that we all take every exemption and credit available to us. Yes I do belive we as a society need tax reform, better systems to break generational poverty, better supports to help people resolve situational poverty and prevent it from becoming generational, and more healthy financial education for all. I also belive while working toward those ideas on a large social scale, on a small personal scale we need to mind our own dang business and if "we" feel frustrated or jealous that those in poverty have what we want, instead of resenting them, why not focus on what I can do differently so that I have those things or opportunities too.

 19. So many of these points were also stated numerous times by George Orwell. Screw Animal Farm and 1984. The two most life-changing books by him for me were The Road to Wigan Pier and Down and Out in Paris and London. So timeless.

 20. Avocado toast isn't frivolous. It's one of the few nutritious and filling meals that students who don't have access to a kitchen, or even a sink that isn't next to a toilet, can store and eat in their dorms, or on the go. And unlike an Apple, or orange, it won't leave you starving half an hour after eating it (because it's loaded with healthy fats not found in most other options available to them), or cause digestive issues if you eat more than 2 or 3 over the course of a day. When your other options are to eat junk food (expensive in the long run) or eat out (expensive in the short run) avocado toast is a financially sound choice.

 21. I have to disagree with your opinions about the children. Poor people have more children because the one activity they can afford is …..well everyone knows how babies are conceived. I don’t know very many wealthy people who have had 10 pregnancies ,14, 6, 7 pregnancies and 6 or 4 abortions etc. because it’s actually cheaper to get an abortion then sustain birth control and regular basis. etc. The one thing everyone can do to help the planet is to stop having so many children. Have one or two but if you can’t afford children, don’t have them or they will suffer. And honestly I don’t want to pay for the parents who can’t afford their children just because they think they want to have a baby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *